Fulltegnet turnering!

Det er totalt 181  påmeldte lag til turneringen vår 20.-22. april 2018!

1403 personer har bestilt deltakerkort og i tillegg har vi solt 406 konsertkort til lokale lag, og andre som har annen overnatting enn den vi tilbyr på skolene.

49 klubber har meldt på lag i årets turnering!