Dommere

Turneringen trenger dommere også i 2018
Vi trenger totalt 30 par for å gjennomføre.

Iselin Tøraasen og Audun Morgestad er dommeransvarlige for turneringen.
Lurer du på noe kan de kontaktes på e-post Iselin: itoraasen@gmail.com Audun: morgestad92@gmail.com

Påmelding skjer til via dette skjemaet, fyll inn nøyaktig så vi vet hvem du er, hvordan vi treffer deg og hvor mye du kan dømme.

Vi ønsker fortrinnsvis dommere fra egen region, men også andre vil bli vurdert ut i fra reiseavstand.

Satser for dømming:
9-10-11-12 års kamper kr 50 pr kamp
13 års kamper kr 75 pr kamp
14-15-16 års kamper kr 85 pr kamp

Par i utviklingsgrupper må påregne å dømme under turneringen etter avtale med sine dommerutviklere.

De yngste dommerne i vår turnering får dekket overnatting på skole og deltakerkort.
Deltakerkortet
De voksne dommerne bor på hotell, fortrinnsvis i dobbeltrom.
Vi byr også på bevertning gjennom helga i hallene/dommersekretariatet, slik at det ikke utbetales diett for helga.

Lørdag kveld arrangerer vi dommermiddag på Scandic Elgstua.

Vi ser fram til å ha deg med på laget i 2018!