Dommere

Turneringen trenger dommere også i 2018
Vi trenger totalt 30 par for å gjennomføre.

Påmelding skjer til Stein Erik Foss, steinerik.foss@handball.no

Vi ønsker fortrinnsvis dommere fra egen region, men også andre vil bli vurdert ut i fra reiseavstand.

Satser for dømming:
9-10-11-12 års kamper kr 50 pr kamp
13 års kamper kr 75 pr kamp
14-15-16 års kamper kr 85 pr kamp

Par i utviklingsgrupper må påregne å dømme under turneringen etter avtale med sine dommerutviklere.

De yngste dommerne i vår turnering får dekket overnatting på skole og deltakerkort.
De voksne dommerne bor på hotell, fortrinnsvis i dobbeltrom.
Vi byr også på bevertning gjennom helga i hallene/dommersekretariatet, slik at det ikke utbetales diett for helga.

Lørdag kveld arrangerer vi dommermiddag på Scandic Elgstua.

Vi ser fram til å ha deg med på laget i 2018!