Fair play

Fair Play er en av håndballforbundets fire verdier. Begeistring, Respekt og Innsatsvilje er de tre andre!

Vi har valgt oss Fair Play som et mantra for vår turnering, ikke for at de andre er mindre viktige, men fordi Fair Play for oss er en viktig grunntankte. Fair Play er en bærebjelke for at alle deltakerne i turneringen skal ha det bra sammen. Vi er opptatt av at ikke bare spillerne, men lagledere, dommere, arrangører og publikum er fair mot hverandre og tar vare på hverandre gjennom hele turneringen.

Det kommer etter hvert mer info om vårt eget FAIR PLAY program og hvordan vi sammen med dere deltakerne skal ha ekstra fokus på dette gjennom turneringen.

Les mer om Norges Håndballforbunds verdier her.