Klasser EYC-19

Klasseinndeling i 2019:

J/G 9, født 2009 eller senere
J/G 10, født 2008 eller senere
J/G 11, født 2007 eller senere
J/G 12, født 2006 eller senere
J     13, født 2005 eller senere
J/G 14, født 2004 eller senere
J     15, født 2003 eller senere
J/G 16, født 2002 eller senere

Det er rene klasser for alle årsklasser bortsett fra G 13 og G 15.
Vi ønsker å gi gutteklassene G14 og G16 større fokus og et bedre kamptilbud, da vi av erfaring vet at det dessverre er få guttelag lag til å ha gode puljer om vi har rene aldersklasser.

Det er ikke anledning til å stille med gutter og jenter på samme lag.
Klassene 9, 10 og 11 år spiller sekserhåndball med nedsenket tverrligger.