Oversikt overnatting

Innkvarteringsplan, Elverum Yngres Cup 2019:

Elverum ungdomsskole

Alvdal, 7 lag (74) 4 klasserom
Barkåker, 1 lag (12) 1 klasserom
Bakke IF, 1 lag (11) 1 klasserom
Siggerud, 1 lag (16) 1 klasserom
Nedre Sigdal, 2 lag (20) 1 klasserom
Lunner, 1 lag (18) 1 klasserom
Tiller, 12 lag (188) 11 klasserom
Støren, 2 lag (31) 2 klasserom

Hanstad skole
Gjøvik HK, 4 lag (43) Gymsal
Hasle/Løren, 5 lag (39) 3 klasserom)
Kjelsås, 1 lag (16) 1 klasserom
Lensbygda, 2 lag (31) 2 klasserom
Oppsal, 3 lag (36) lekesal og 1 klasserom
Nordby, 2 lag (23) 2 klasserom
Ull/Kisa, 7 lag (73) 4 klasserom
Årvoll, 2 lag (19) 1 klasserom
Skedsmo, 2 lag (24) 2 klasserom
HK Vestre Toten, 4 lag (44) 3 klasserom

Elverum videregående skole
Fjellhammer, 5 lag (54) 4 klasserom
Biri, 1 lag (15) 1 klasserom
Grue, 1 lag (14) 1 klasserom
Stag, 1 lag (14) 1 klasserom
Moelven, 3 lag (33) 2 klasserom

Frydenlund skole
Raumnes/Årnes, 7 lag (97) Gymsal + 3 klasserom
Rapp, 2 lag (23) 1 klasserom
Ramunder, 2 lag (28) 2 klasserom
Klæbu, 1 lag (11) 1 klasserom
HK Sande, 3 lag (47) 3 klasserom
Hønefoss, 1 lag (19) 1 klasserom
Ådal, 2 lag (20) 1 klasseromSøbakken
Ring, 3 lag (36) Gymsal
Øyer/Tretten, 1 lag (19) 1 klasserom
Kongsvinger, 10 lag (112) 7 klasserom
Trysilgutten, 6 lag (64) 4 klasserom)
Storhamar, 3 lag (30) 2 klasserom

Alle lag må ha sjekket inn på Terningen Arena før innkvartering ved skolene kan skje.

Innkvartering starter fredag kl 1800.
Lagene må ha ryddet ut av sine rom innen kl 1300 på søndag.
Oppbevaring av bagasje ved skolene for senere henting kan avtales ved behov.

Som planen viser må lag fra samme klubb påregne å dele rom med andre lag fra egen klubb. Det vil foreligge detaljert plan for hvilket rom hvert lag får tildelt. Det er enten jentelag eller guttelag som deler rom, og det er maks 2 klassers aldersforskjell på de som deler rom

Egen instruks om innkvarteringen vil bli utdelt til lederne for hvert lag på innkvarteringsstedet.

Evt. spørsmål om innkvarteringen kan rettes til Einar Sagbakken (tlf. 48059531)
Mailadr. einar.sagbakken@elverum.kommune.no.