Transport

Elverum Yngres Cup 2018 – Transport

Nå når dere vet hvor dere skal bo og når og hvor kampene, i hvert fall innledningsvis, skal spilles er det tid for å bestille transport.
Dette gjelder da kun de av dere som ikke ordner dette selv. Vi beregner oss en avgift pr tur (for hele laget).

Transport under turneringen er primært  lagenes ansvar jfr. innbydelsen. Arrangøren vil kunne
tilby noe transport. Bestillingen fremmes innen 15. april på skjema som du finner i lenken i denne artikkelen.

Om transport til innledende kamper bestilles etter dette tidspunktet vil den bli betraktelig dyrere for laget og vi kan heller ikke garantere at vi er i stand til å ha transport klart til ønsket tidspunkt.

Under arrangementet, ta kontakt med transportansvarlig.
All transport må være bestilt på forhånd, bortsett fra til sluttspillkamper.

Under arrangementet, ta kontakt med transportansvarlig

Transport bestillingsskjema 2018 (kommer)

Husk at du må sende inn ett skjema pr tur du bestiller.
Det betyr at du f.eks. må sende inn ett skjema for turen til hallen og et skjema for returen.

Transport blir fakturert etter turneringen.