Turneringsreglement

Elverum Yngres Cup følger turneringsreglementet til Norges Håndballforbund jfr. NHFs lov og kampreglement når annet ikke er nevnt nedenfor.

NB! Lag som har godkjente dispensasjoner fra aldersbestemmelsene i egen region vil få godkjent disse. Et lag kan bruke inntil 2 dispensasjonsspillere pr kamp. Dispensasjon må søkes på forhånd. Dispensasjonsbevis utleveres ved ankomst og må medbringes til alle kamper.

Klasser – spilletid – ballstørrelse:       

Klasse Spilletid innledende Spilletid finale Ballstørrelse
J 9, G 9 17 min 00
J 10, G10, J 11, G11 17 min 0
J 12, G 12 17 min 2×10 min 0
J13 21 min 2×15 min 1
J 14, G14 21 min 2×15 min 1
J15, J16, G16 21 min 2×15 min 2

 

Inntil 12 spillere kan spille på hvert lag pr. kamp.
Spillere i turneringen kan bare delta på ett lag i samme aldersklasse.

Lagene må være klare 5 min. før kampen. Lag som ikke har møtt til terminfestet kampstart dømmes til å tape kampen.
Førstnevnte lag stiller med til venstre for banesekretariatet, holder matchball og tar avkast.
Ved draktlikhet må bortelaget ha reservedrakt i en annen farge.

Det skal ikke tas automatisk time-out ved straffekast og det er ikke anledning for laglederne å be om time-out under spillet.

Ett minutts timeout mellom omgangene, det er IKKE pause.
Lagene bytter ikke side

9-10-11 års kamper:
Klassene spiller sekserhåndball med nedsenket tverrligger.

Jury/protestregler:
Jury under turneringen oppnevnes av NHF Region Innlandet.
Leder av juryen er Turneringsleder EYC, en lokal lagleder og en lagleder fra et lag fra en klubb utenfor Region Innlandet er medlemmer av juryen.

Eventuelle protester må være meldt til turneringskontoret i Terningen Arena umiddelbart og senest 10 minutter etter kampslutt. Protesten må leveres skriftlig senest 30 min. etter kampslutt. For å være gyldig må begge lagledere og dommere bekrefte at protest er nedlagt før disse forlater banen.
Sammen med protesten innbetales protestgebyret på kr. 500.-.
Gebyret betales tilbake dersom protesten tas til følge.

Ved protester hvor resultatet av en kamp ønskes ugyldig, er juryens dom endelig og kan ikke appelleres.

NB! Ved eventuelle protester på alder er det lagets ansvar å legitimere spillerens alder på juryens forlangende. Lederne bes merke seg dette og sørge for at spillerne har med seg gyldig legitimasjon.

Resultatberegning
Resultatet i innledende puljespill og i klasser som spiller serie, avgjøres ved poenglikhet etter følgende rekkefølge:

  1. Poeng i innbyrdes oppgjør
  2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
  3. Målforskjell totalt
  4. Antall scorede mål
  5. Loddtrekning

Ved beregning på grunnlag av de innbyrdes oppgjør telles hele tiden alle innbyrdes kamper for de lag som har endt på samme poengsum i serien/avdelingen.

Ved uavgjort i sluttspillkamper – unntatt A-finaler, se neste avsnitt – avgjøres kampen ved «Første målet vinner» slik det er beskrevet i §19-1.8.3 i Lov, kamp og konkurransereglement for NHF:

  • Det foretas loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast.
  • Det laget som scorer først, vinner kampen.
  • Hvis ingen av lagene har scoret etter 5 minutter (en omgang), fortsetter spillet etter en pause på 2 minutter. Om nødvendig spilles flere omganger à 5 minutter inntil ett av lagene har scoret.

Ender en A-finale uavgjort etter ordinær spilletid skal det spilles ekstraomganger etter 5 minutters pause. Spilletiden for ett sett ekstraomganger er 2 x 5 minutter med en pause på 1 minutt mellom omgangene.

Er det fortsatt uavgjort avgjøres kampen etter «Første målet vinner».